Home

Turismus definice

Turistika - Wikipedi

Turismus - cestovní ruch Ekonomie-ucetnictvi

 1. Turismus (cestovní ruch) lze klasifikovat podle různých hledisek . Nejvýznamnější členění z hlediska geografie je členění: − funkční , definice je teoretickyztotožnitelná s definicí agroturismus tím, že pobyt účastníkůekoagroturismuje realizovánnatzv. ekologickýchči organickýc
 2. TURISMUS Obor: Hotelnictví školní rok 2017/2018 1. a) Charakteristika CR. Definice CR. Vymezení základních pojmů, historie cestování a CR ve světě a v ČR. b) Přírodní předpoklady CR v ČR. Zhodnocení přírodních podmínek naší země pro CR (povrch, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo)
 3. hotelnictví a turismus vytvořena sektorová studie Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání - gastronomie, hotelnictví a turismus.1 Studie se zabývala především očekávanými trendy v oblasti vývoje cestovního ruchu, ve stravování i ubytovacích
 4. Masový turismus se může vyskytovat v mnoha formách a na různých místech. Od slunění se na pláži, přes lyžování na horách, jízdu výletní lodí, návštěvou lázní až po prohlídku tematického parku. Vláda a místní lidé se často snaží masový turismus podporovat, neboť přináší velké příjmy

Definice a význam Cestovní ruc

 1. Definice kongresové turistiky. Kongresová turistika je specializovaná forma cestovního ruchu, která zahrnuje soubor činností - zaměřených na výměnu vědeckých a odborných poznatků a zkušeností - spojených s cestováním a pobytem lidí v kongresovém místě. Zároveň jde i o nabídku doprovodných programů v rámci kongresu.
 2. Český statistický úřad používá soubory cookie, aby mohl své webové stránky lépe přizpůsobit potřebám uživatelů. Prostřednictvím nastavení prohlížeče souhlasíte s jejich ukládáním na vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu
 3. Definice slova turismus ve slovníku cizích slov na Online-Slovník.c

 1. Nespravna definice. Martin 12: 14.09.2013 09:50 » reagovat. Pojem všeobecná rovnost neplatí v komunistickém systému a nemůže byt proto uveden jako jeden z definičních znaků komunismu. Tvar slova
 2. ulosti - ať již dávné či poměrně nedávné - udála nějaká tragédie, neštěstí. Místa spojená se smrtí či utrpením mají zvláštní schopnost přitahovat davy turistů
 3. zájmu o filmový turismus. Teoretická část přibližuje čtenáři nejdůležitější pojmy pro pochopení celé problematiky, což je např. definice cestovního ruchu, vymezení pojmu filmový turismus a konkrétní případy vlivu kinematografie v zahraničí i v České republice
 4. Turismus (z franc. tour, okružní cesta) může znamenat: . Cestovní ruch jako sektor služeb v cestování; Turistika jako individuální sport či hobb
 5. Turismus představuje významný zdroj přijmu pro mnohé země. I nově vzniklé Československo chtělo přitáhnout do nově vzniklého státu co nejvíce zahraničních návštěvníků. Kdo nejčastěji navštěvoval Československo a jaké oblasti byly největšími taháky turistického ruchu? Na to odpovídá článek Czechoslovakia as the Tourist Destination between 1918 and 1938.
 6. turizmus, turismus. Význam: cestovní ruch, odvětví související s cestováním . Knihy Ekonomika turismu-- autor: Palatková Monika, Zichová Jitka Antropologie turismu-- autor: Půtová Barbora Kavky a kosatce-- autor: Konopíková Michaela Mezinárodní turismus-- autor: Palatková Monika

Masový turismus - Univerzita Hradec Králov

Udržitelný cestovní ruch. Projekt EDEN odkazuje svým zaměřením a zvolenými tématy na problematiku trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu Udržitelný cestovní ruch definovala UNWTO (United Nations World Tourism Organisation, Světová organizace cestovního ruchu) v roce 2004 takto: Pravidla pro udržitelný cestovní ruch a jeho řídící praktiky jsou aplikovatelné na všechny formy cestovního ruchu ve všech typech destinací (turistických cílů) a to včetně masového cestovního ruchu a různých specifických. Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 1 vět, které odpovídají výrazu turismus.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru Turismus incentivní. Pojem t.i. lze definovat jako motivační cesty a cesty za odměnu nabízené nebo poskytované zaměstnavatelem pro vlastní zaměstnance, popř. i klíčové zaměstnance obchodních partnerů. T.i. z hlediska náplně (též incentivní program) je velmi pestrý.Může zahrnovat jak prvek malé konference (výroční jednání, školení, semináře, kolokvia), tak.

Kongresová turistika - cestovni-ruch

jsem studentkou Vysoké školy obchodní a jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Kulinářský turismus aneb gastronomie jako nedílná součást cestovního ruchu. Ve své práci se zaměřuji nejen na všeobecné informace o kulinářském turismu a zahraniční kulinářské destinace, ale také na kulinářský turismus v ČR. Je nesporné, že venkovský turismus se váže k venkovskému prostoru - uskutečňuje se v něm. Nicméně to neznamená, že veškerý turismus na venkově naplňuje ideje venkovského cestovního ruchu. Jak poznamenává Stříbrná (2005), jednoduchá definice nevystihuje podstatu produktu (viz níže) Globální masový turismus přináší spoustu problémů, ale pro místní často znamená jediný způsob obživy. Jak dlouho vydrží v současné krizi prodejci suvenýrů z ostrova Samosir? Praha. Hostů, kteří se ubytovávají v pražských hotelech, je oproti roku 2012 o 40 procent více 1.1 Definice cestovního ruchu 15 1.2 Cestovní ruch jako předmět výzkumu, nebo samostatná vědní disciplína 18 9.2 Svatební turismus - cesty za účelem uzavření sňatku 127 9.3 Svatební turismus - svatební cesty 128 9.4 Loučení se svobodou 12 definice říká, že cestovní ruch představuje činnost lidí, spočívající v cestování a pobytu mimo místo jejích obvyklého pobytu po dobu kratší jednoho roku za účelem využití volného času, obchodu a jinými účely. (Čech, 1998). Zmíněná definice charakterizuje cestovní ruch nejen jako volnočasovou aktivitu

Turismus: Oficální definice zní: Turismem se rozumí činnost osoby, která cestuje na přechodnou dobu z místa jejího běžného životního prostředí na dobu ne více, než jeden rok. Hlavní účel cesty je jiný, než vykonávání výdělečné činnosti. Šetrný turismus Turismus samozřejmě přináší do jednotlivých destinací pracovní místa, peníze a investice, v případě overturismu však mluvíme o situaci, kdy tento rozvoj přestává rozeznávat své hranice. Neschopnost samospráv a lokálních vlád potom nachází svůj odraz v různých podobách tzv turismus užívat jako označení pro specifický typ náboženského cestová-ní, či jako zastřešující pojem, pod který lze zařadit všechny druhy nábo- Problematičnost definice náboženské-ho turismu je tedy spojena také s obecnějším problémem definice nábo-ženství a ne-náboženství být právě udržitelný turismus. 2 Masový turismus 2. 1 Definice pojmů Pro pochopení tohoto dokumentu a dat v něm je důležité zmínit definice často používaných pojmů. UN World Tou-rism Organization (UNWTO, Světová organizace cestovního ruchu) charakterizovala turismus jako společenský, kulturní a ekonomický fenomén.

turismus má své počátky právě v této etapě. Za vůbec první organizovaný zájezd lze považovat cestu uspořádanou Thomasem Cookem u příležitosti otevření železniční tratě Derby-Rugby v roce 1841, která však neměla ani tak komerční jako spíše sociálně-společenský charakter Definice zranitelnosti (podle K. SMITHA, 2002/XII.) Odr udržitelný cestovní ruch - turismus na území ČR. (Podmínkou pro případnou korekci k tomu účelu stanovených limitů či konkrétních opatření slouží před definovaný monitoring - tzv

Cestovní ruch - časové řady ČS

Autor e-knihy: Monika Palatková; Jitka Zichová, Nakladatelství: Grada, Na trhu ojedinělá publikace se zaměřuje na turismus v ekonomických souvislostech. Publikace je určena studentům škol zaměřených na turismus a institucím zabývajícím se jeho rozvojem na národní,. jsem studentka VŠ hotelové a tento dotazník poslouží k zpracování mé bakalářské práce na téma Geocaching a Turismus v České republice. K vyplnění dotazníku není třeba být aktivním hráčem geocachingu. Dotazník je určen pro všechny. Velmi si vážím času, který jste věnovali vyplnění tohoto dotázníku Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou

Turismus - Slovník cizích slov Online-Slovník

 1. ulosti - ať již dávné či poměrně nedávné - udála nějaká tragédie, neštěstí. Mohou to být hrady, hřbitovy, apod. Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok
 2. ulosti - ať již dávné či poměrně nedávné - udála nějaká tragédie, neštěstí. Návštěvník má možnost pocítit ponurou atmosféru, případně strach, lítost a stesk z historie dané destinace. Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny.
 3. Tato stránka je o zkratu DZT a jeho významu jako Deutsche Zentrale srst Tourismus. Uvědomte si prosím, že Deutsche Zentrale srst Tourismus není jediný význam pro DZT. Může existovat více než jedna definice DZT, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam DZT jeden po druhý
 4. Definice kvality a jejího významu v gastronomii a cateringu. Definice faktorů ovlivňujících úroveň poskytovaných služeb. Mezinárodní systémy/standardy kvality služeb v oblasti cestovního ruchu. Analýza současného stavu kvality služeb v ČR. Možnosti zavedení systému kvality v ČR. Softwarová podpora. Moduly systémů. EET. 6
 5. Moto-cyklo a pěší turistika v místě i blízkém okolí. Kontakt. Ranč Licoměrsko, Kácovec 18, 257 63 Tichonice; 49.7667094N, 14.9802414
 6. Tato bakalářská práce se zabývá kulturním turismem v lokální destinaci Táborsko. Cílem práce je zanalyzovat řízení a organizování turismu v této destinaci. V teoretické části jsou rozvedené definice turismu, předpokladů k jeho rozvoji, destinace turismu a destinačního managementu
 7. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz.

komunizmus, komunismus - ABZ

Navštívil/a jste někdy Itálii ? Cestu do Itálie jste podnikly Byl motivem alespoň jedné Vaší cesty do Itálie zájem o kinematografii? (tzv. filmový turismus) Označte místa, které jste navštívili Věděli jste, že uvedená města (Řím,Milán,Turín,Neapol,Benátky,Verona) jsou spojena s italským filmovým průmyslem ? (pojí se k nim slavný příběh či film, nachází se. Dětská pornografie je specifickým druhem pornografie, zobrazující sexuální akt dítěte s dospělou osobou nebo mezi dětmi samotnými. Konzumenty těchto děl jsou především osoby s pedofilním zaměřením.V drtivé většině států je - v souznění s Listinou základních lidských práv a Úmluvou o právech dítěte - pořizování záznamů dětské pornografie tvrdě. Sama definice ovšem neznamená automatické plnění těchto principů v praxi. (UNWTO) je turismus považován za jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví celosvětového průmyslu a nezdá se, že by tomu v příštích letech mělo být jinak Úvodní informace zveřejněné respondentům. Dobrý den, dotazník se zabývá novodobým turismeme nebo-li trendy cestovního ruchu, který poslouží k vypracování bakalářské práce a celkové analýze tohoto téma Definice úrovně C2 - Španělština. Řeč těla Osobní vztahy Konverzační zvyklosti hispánského světa Náboženství a víry Gastronomnický turismus Koncept dobrého a špatného vkusu Lídři a jejich vlastnosti Demokracie Reálie hispánského světa.

Dark Tourism - temné cestování na místa katastrof a

 1. Kategorie: Cestovní ruch - teorie Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu, Jindřichův Hradec Charakteristika: Přednášky a učební texty z předmětu Cestovní ruch a destinační management podávají ve svém úvodu definici cestovního ruchu a popisují jeho specifika, vývojové trendy či faktory rozmístění
 2. Slyšeli jste někdy pojem Dark Tourism (česky temný turismus)? Pokud jste tento pojem již slyšeli, kde to bylo? Dark Tourism představuje cestování například do bývalých koncentračních táborů, věznic, na místa bitev, k památníkům, na hřbitovy, místa přírodních katastrof, do muzeí (útrpné právo), na výstavy (Titanic, The Human Body) či místa spojená s.
 3. Definice: 1. nevhodně se vymykající z obvyklosti, výstřední, přepjatý. 2. nad obvyklou míru zveličený, nadsazený, přehnaný: přemrštěná cena (Příručky Ústavu pro jazyk česky, Akademie věd České republiky) Upřesnění pro stále ještě nechápající: přemrštěnost nemá nic společného s tím, zda na to máte
 4. Současný turismus není udržitelný. Celým tímto fenoménem se přibližně od 90. let zabývala a zabývá celá řada organizací i jednotlivců. Existují tak určité definice tzv. udržitelného turismu. Měl by jím být takový způsob cestování, který má, na rozdíl od zmíněných příkladů, mít na dané místo pozitivní.
 5. Cestovní ruch je hospodářské odvětví zahrnující turismus a činnosti s ním spojené. V mnoha zemích tvoří podstatnou část hospodářství, mnohdy je na něm dokonce založeno. XSonnyk5 - 8. dubna 2014: 2: 0 0. cestovního ruchu. 2. pád výrazu cestovní ruch
 6. Domníváte se, že je město Třebíč a jeho okolí pro turisty a návštěvníky dostatečně atraktivní? Za jakým účelem si myslíte, že přijíždějí návštěvníci a turisté do města nejčastěji (možnost více odpovědí)? Myslíte si, že město Třebíč a jeho okolí má co nabídnout turistům, kteří se zde rozhodnou strávit delší dobu
 7. ulosti navštívil/a Berlín, zavítal/a jste do gay podniku

Filmový cestovní ruch - IS VŠP

V případě pravidel pro provoz lyžařských areálů a vleků se v pondělí zástupci ministerských expertních týmů a sektorů shodli na nutnosti nastavit funkční řízení front. Navrhne to Národní sportovní agentura (NSA) s odborníky z odvětví. Konečné rozhodnutí bude na ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) to dnes uvedlo na twitteru Vadí mi, že gay turismus je spíše pro bohatší klientelu. Alespoň tak na mě nabídky působí. vetsi informace. Větší informovanost, že podporují gay turismus a nabízejí zájezdy do gay destinací. větší nabídků destinací které nejsou tak exotické. Vetší variabilitu, tzn. pronájem pouze hotelu /apartmánu

Turismus - Wikipedi

Pocházíte z České republiky? V jakém kraji ČR v současnoti žijete? Jaký typ dovolené preferujete z hlediska jejího hlavního cíle? Jaký typ dopravního prostředku preferujete při dopravě a pobytu na dovolené? Navštívili jste někdy šumperský region (okres Šumperk)? Za jakým účelem jste tento region navštívili? Jak hodnotíte služby poskytované v šumperském regionu definice: nauka o chování a prožívání člověka. Platon, Aristoteles - 400 BC, spis O duši - poprvé slovo duše, Duše je vším, co jest. samostatná věda od 19. století. zkoumá lidské duše jako lidstvo sam Úvodní informace zveřejněné respondentům. Dobrý den, následující šetření se týká šamanského turismu, tedy turismu spojeného s transpersonálními zážitky, nejčastěji užíváním psychoaktivních látek (např. halucinogenů jako jsou ayahuasca, peyotl, san pedro, wachuma, iboga, aj.) v zemích Severní, Střední a Jižní Ameriky, případně Afriky Slyšel /a jste někdy o možnosti realizování svatby v zahraničí? V jaké souvislosti jste o těchto svatbách slyšel/a? Myslíte si, že je možné vdát/ oženit se v jakékoliv zemi tak, aby tato svatba byla uznána v ČR? Znáte nějakou zemi o které víte, že svatba zde je v ČR právně platná ? Víte, jaký úřad v ČR posuzuje a uznává sňatky v zahraničí

Turismus v Československu: Víte, že Praha nebyla

Zubožení, poranění, obalení výkaly, tak vypadalo 38 kříženců retrívrů, které v rodinném domě ve Dvoře Králové chovaly Jana Tomková a její dcera. Veterináři na ně podali trestní oznámení pro podezření na chov v nevhodných podmínkách. Poprvé tak využili nového trestního zákona a nové skutkové podstaty, podle které by měly být postihovány množírny Víte, co znamená pojem filmový turismus? Napište vlastními slovy, co podle Vás pojem filmový turismus znamená: Znáte nějaké konkrétní místo, kde se natáčely scény ze známého filmu? Jaké? Uveďte příklad: Navštívil/a jste někdy konkrétní místo, kde se natáčely scény ze známého filmu? Jaké? Uveďte příklad: O který z následujících produktů. Smart Turismus Digitální grafiti, on-line průvodce a lokalizace Odpadové hospodářství -Urbiotica sensory Teplota, vlhkost, hluk, prach, CO2 a další plyny - senzory Smart Osvětlení - Mřiditelné LED osvětlení Wifi analýza pohybu a lokace Zavlažovací systém - V Turo Parku IoT Infrastruktura Cisco DPP Partnerský Ecosystem Měst

Video: turizmus, turismus - ABZ

EDEN - European Destinations of Excellence 2013

 • Nastrelovani nausnic melnik.
 • Celni sipova radlice.
 • Archiv rc revue.
 • Cataclysm release date.
 • Krovinorez.
 • Foxterier wikipedia.
 • Nicole kidman height.
 • Psi pana pavlova.
 • Livesport hokej nhl.
 • Hity roku 2005.
 • Knihy o sexu pdf.
 • Roast pork with dumplings and sauerkraut.
 • Kapky do uší pro psy se stříbrem.
 • Láska mezi superstar.
 • Mac toys šílený profesor.
 • Chiron aspekty.
 • Ford field.
 • Prsní implantát pod sval.
 • Ulice online youtube.
 • Agatha christie seznam děl.
 • Ubytování plumlov.
 • Ibuprofen gel.
 • 38tt pocity.
 • Mimozemské civilizace.
 • Baby born narozeninová.
 • Europrojekta recenze.
 • Malování čokoládou.
 • Koupelny karlin.
 • Code geass online cz.
 • Kallax prodej.
 • Srubová chata oli.
 • How to check xbox one controller battery.
 • Pánské hodinky hnědý pásek.
 • Arthur miller hry.
 • Mapa sopečné činnosti.
 • Déčko prázdninová hra 2019.
 • Skvrna bílé kávy.
 • Vtipné pozvání na oběd.
 • Albert francis capone patricia capone.
 • Ples dvojky.
 • S čím pít bílý rum.