Home

Epikríza význam

Co znamená podstatné jméno epikrýza? Význam slova epikrýza ve slovníku cizích slov Co je to epikríza? Nalezené odpovědi pro to, co znamená zkratka epikríza a tomu podobné zkratky najdete přímo tady, v tomto slovníku zkratek online epikríza. epikríza - shrnutí nemoci azdravotního stavu pacienta. Píše se obvykle jednou týdně do chorobopisu sodhadem vývoje dalšího stavu aplánovaným postupem. Dále bývá součástí závěrečné propouštěcí zprávy po ukončení pobytu vnemocnici. Stává se základem pro klasifikaci pacienta vzhledem k diagnóze. význam; epi. epikríza: nemocniční a lékařské zkratky: Nejsou tu žádné výsledky? Pak zkontrolujte prosím, zda je vyhledávaná zkratka ve správném znění a tvaru. Případně vyzkoušejte hledat zkratku jinak položeným dotazem nežli epikríza. Vyhledávání je citlivé například na jednotné i množ. číslo

Epikrýza Slovník cizích slov - infoz

Epikríza je nemocničním lékařům velice známý pojem, který zahrnuje krátký a přehledný popis pacientových diagnóz, průběh hospitalizace a plán dalšího diagnostického a terapeutického postupu. Právě stručnost a přehlednost jsou důležité vlastnosti správné epikrízy, protože umožní rychle informovat o daném. Epika, také nazývaná výpravná literatura nebo narativní literatura, je literární druh.Je založena na ději, vyprávění příběhu. Příběh v tomto smyslu znamená záznam událostí v čase, řadu kauzálně spojených prvků. Epika bývá vymezována vůči lyrice a dramatu.Od lyriky se liší tím, že je syžetová (má dějové schéma)

Co znamená EPIKRÍZA zkratka - slovník zkratek

 1. Epigrafika (z řeckého επιγραφή, epigraphé, nápis) je věda o nápisech.Zabývá se nápisem komplexně, sbírá je, interpretuje a zpřístupňuje. Profiluje se jako samostatná historická disciplína (případně pomocná věda historická).Pro epigrafiku je specifické, že pracuje s textem zapsaným primárně na archeologických (nebo přinejmenším nepaleografických) látkách
 2. Význam: literární druh zahrnující výpravnou literaturu prozaickou i veršovanou . Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova desaterac, báje, bylina, apokryfy, romance. Knihy Veršovaná epika-- autor: Vajanský Svetozár Hurba
 3. Definice Epika je literární druh (spolu s lyrikou a dramatem), který na rozdíl od lyriky zachycuje děj. K literárním žánrům, které spadají pod epiku, patří např. pověsti, pohádky, povídky nebo romány. Příklady použití Josef Škvorecký: Zbabělci Seděli jsme v Port Arthuru a Benno řekl: 'Tak revoluce se vodkládá na neurčito.' 'Jo,' řekl jsem a strčil jsem si.
 4. Nadstavbový význam zdravotnické dokumentace • Zdravotnická dokumentace: • důkaz prováděných činností (vykazování zdravotním pojišťovnám) • důkaz o vývoji zdravotního stavu pacienta v čase • studijní materiál (vědecká činnost, vývoj, výzkum) • jako vizitka zdravotnického zařízen
 5. Definice slova epikrize ve slovníku cizích slov na Online-Slovník.c

Epikríza a plán dalšího léčebného postupu. V případě lůžkové péče bylo dosud stanoveno, že epikríza a plán dalšího léčebného postupu se uvedou, pokud hospitalizace trvá alespoň sedm dnů. Vyhláška nerozlišovala, zda jde o akutní nebo následnou dlouhodobou lůžkovou péči předpona mající význam na-, nad-, po-, při- Knihy EPI-CENTER-- autor: Doležel Jiří Inkontinencia moču u žien-- autor: Romančík Martin Objavte svoj talent-- autor: Málik Jura Význam zkratky Epi z kategorie Medicína. Na zkratky.cz v kategorii Medicína jsou aktuálně významy 409 zkrate epika - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov Definice slova epikrise ve slovníku cizích slov na Online-Slovník.c

Epikríza - stav je velmi dobrý, snížení antigenní stimulace potravinovými antigeny vedlo k výraznému snížení urtikar. reakcí. Uprava titrů protilátek proti pšeničné mouce, snížení titrů na vaj. bílek, snížení na jogurty, trvá na kravské mléko - klinický význam maj. význam slova epikrize: lék. závěrečná, souhrnná zpráva o pacientov Vícejazyčný online slovník. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a naopak Souhrn. Význam a náplň práce revizního lékaře jsou definovány zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Článek shrnuje důvody, náležitosti a metodiku vyplnění žádostí o schválení léčivých přípravků, podmínky schválení a následnou kontrolu vykázané péče, zda je v souladu se schváleným terapeutickým postupem

epikríza Velký lékařský slovník On-Lin

EPIKRÍZA - slovník zkratek - slovníkzkratek

 1. istické postoje.. Epilace intimních partií provozovaly ženy již ve starověkém Egyptě. Módu úpravy ochlupení v podpaží odstartovala.
 2. ed source ET esenciální třes ETC ektosuximid Ex vysazen
 3. epikríza, stručné zhodnocení pitvy a korelace klinického a pitevního nálezu. Epikríza (vlastní výsledek pitvy) má čtyři části: základní onemocnění . Cévní výživu dostává z aortálních větví. Klinický význam zejména u menších sekvestrů je v nutné diferenciální diagnóze od plicních tumorů
 4. slova ; souhrn informací (epikríza) a plán dalšího léčebného postupu se do zdravotnické dokumentace zaznamenává alespoň jednou za 7 dnů, v případě dlouhodobé lůžkové péče alespoň jednou za měsíc. 18. V § 2 písm. f) se slovo příhod nahrazuje slovem událostí. 19. V § 2 se na konci textu písmene.
 5. Rakovina je čím dál rozšířenější chorobou. Vědci předpověděli, že jí v budoucnosti onemocní každý třetí Čech. Na vše, co s nádory souvisí, odpovídá profesor Rostislav Vyzula, přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu Br

Epikríza Medicína, nemoci, studium na 1

EPIKRÍZA INVAZIVNÍHO STAVU: játrech nemá klinický význam. Celotělovou scintigrafii skeletu již pacientka neabsolvovala, ale toto vyšetření není při. negativních nálezech kostních metastáz na CT a MR zcela nezbytné. Laboratorní diagnostika interpretaní význam. Úmluva o biomedicín (lenní) obecná základní pravidla (práva pacient ) Souhn informací (epikríza) o pr bhu vyšetení a léby a plán dalšího postupu (pokud ústavní pée trvá déle ne 7 dn ) Písemná informace doporuujícího lékae psych. činnost, pomocí níž jsou odkrývány podstatné vlastnosti předmětů n. vztahy mezi nimi; způsob myšlenkového postižení předmětu, jehož pomocí vymezujeme urč. stránku či vlastnost věcí, kt. bychom smyslově neodlišili; výledkem jsou pojmy, kt. nelze vnímat n. si představi Úmluva o lidských právech a biomedicíně, význam (Je dobré znát 5 základních článků) Jedná se o mezinárodní smlouvu přijatou v ČR 1. října 2001. Jde o nejvýznamější pramen medicínského práva, který má přednost před všemi zákony České republiky K § 2 - Epikríza a plán dalšího léčebného postupu. Zrušení těchto částí přílohy vyhlášky o zdravotnické dokumentaci nemá praktický význam, snad jen ten, že struktura těchto dokumentů nemusí přesně odpovídat struktuře stanovené dosavadními přílohami vyhlášky

Epika - Wikipedi

Nozokomiální nákazy mají také velký celospolečenský význam pro své nepříznivé ekonomické důsledky. Představují značné finanční náklady spojené s léčbou a s prodlouženým pobytem v nemocnici. (Gópfertová, 2005, s. 204] Vedle toho, zejména hromadný výskyt nemocničních nákaz, poškozuje také pověst daného. Zásadní význam v komplexu kvality diagnostiky má Epikríza Dle vyhlášky č. 385/2006 Sb. o pr ůběhu vyšet ření a léčby a plán dalšího postupu, pokud ústavní péče trvá déle než 7 dní.

znamená, že jim je např. pravidelně předáv ána nebo čtena epikríza). 8 . V ýkon OL. probíhá dle platných právn. Vypracované otázky vnitřní lékařstv Co přináší nové změny v právních předpisech pro práci se zdravotnickou dokumentací? V průběhu posledního půl roku jsme byli svědky několika změn v právní úpravě zacházení se zdravotnickou dokumentací (dále používám zkratku ZD) -vstoupily v platnost změny v zákoně č. 20/1966 Sb., týkající se přístupu k ZD pacienta a nahlížení do ní

Epigrafika - Wikipedi

význam slov, plně chápe napjatou nebo přátel - skou atmosféru. Někdy je dobře zeptat se přímo dítěte, zda chce jít třeba na nádraží sledovat vlaky nebo krmit kachny nebo do školky či školy. Někdy jsou i rodiče překvapeni změnou chování dítěte. Když lékař v primární péči ztrácí důvě Stárnutí populace a vývoj jejího zdravotního stavu vedou ke geriatrizaci medicíny. Ve většině oborů přibývá seniorská klientela relativně i absolutně, což se na jednom z čelných míst týká praktických lékařů. Tento vývoj může vést až k pocitu nezvládnutelně se valící šedé vlny a ke gerontofobii (někteří studenti medicíny v anketách uvádějí, že by. 15d Stanovení hormonálních hladin v gynekologické endokrinologii, metody a význam. Progesteronový test - aplikuje se progesteron IM . test je pozitivní, pokud se do 10 dnů dostaví krvácení, což je důkazem dostatku endogenních estrogenů k vyvolání proliferace endometria Epikríza Pacient bol po zahájení antituberkulotickej liečby na oddelení OPaF I. po troch týždňoch preložený na chirurgické Význam moderních makrolido-vých antibiotik v léčbě pneumokokových komunitních pneu-monií, těžké sepse a septického šoku vyzdvihl prof. Francesc Milý Matěji, přiměřený spánek má pro lidský organismus určitě svůj význam. Nevím, zda Vaše nespání vzniká pro obtíže s usnutím, nebo je důsledkem Vašich plánů. Každopádně by bylo vhodné základní vyšetření, pro začátek praktickým lékařem, s možností konsultovat neurologickou ambulanci

epika - ABZ.cz: slovník cizích slo

Záznamy v dekurzech jsou povinností a mají význam pro konkrétního pacienta. Centrální záznamy jsou však velmi cenné pro celou léčebnu. Je z nich možno vyvozovat obecnější okolnosti jejich používání. Bez centrální evidence je používání omezení jen obtížně kontrolovatelné: nadřízení nemají pomůcky k tomu, aby. Zadání dalších kontaktů. Nejdříve si vybereme z nabídky typu kontaktů (telefon, mobil, email, fax, web, icq, jiný) a poté doplníme požadovaný kontakt.Pro přidání kontaktu klikneme přímo do řádku a začneme psát, nebo klikneme na tlačítko Nový a objeví se nový řádek. Tlačítkem Hlavní označíme hlavní kontakt, který se bude zobrazovat v základních. Struktura bloků a souborů datového standardu a jejich popis Definice každého bloku datového standardu je dána: 1. jeho textovým popisem ve formě tabulek a poznáme Stačí krátká epikríza, není nutný odběr krve ani předchozí neurologické vyšetření. Praha Thomayerova nemocnice: miriam.adamicova@ftn.cz, petra.borilova@ftn.cz, lucia.nemcova@ftn.cz, 26108388 Děti Václava Vojty - Václav Vojta's children, Līben, Hlavní Město Praha, Czech Republic. 3,921 likes · 118 talking about this · 1 was here. www.deti-vaclava-vojty.webnode.c

Epika - Češtinaveslovníku

Epikríza Kardinální otázka zní, zda existuje mezi refrakční změnou a změněným stupněm šilhání určitá matematicky vyjádřitelná závislost, zda lze vyjádřit možnost nástupu určitého stupně prostorového vidění. Bifurkace řešení rovnic krystalové plasticity a jejich fyzikální význam: 29.3.2004: prof. Florian. Ústavní soud Joštova 625/8 660 83 Brno sp. zn. III. ÚS 2734/18 V rně dne 18. 10. 2018 Stěžovatelka: , , bytem Zastoupena: Zuzanou andigliota, advokátkou se sídlem urešova 6, 602 00 rn

Tím však význam hub v půdě zdaleka nekončí. Zejména v průmyslově vyspělých zemích je totiž půda často zamořena prakticky nezničitelnými těžkými kovy (arzen, olovo, kadmium atd.). Houby sice nedokážou atomy kovů z půdy dostat pryč, mohou je ale pohltit do svého těla, a učinit je tak pro okolí prakticky neškodnými Rovnako aj rôzne dotazníkové metódy, ktoré aj u mladších osôb strácajú svoj diagnostický význam (Gaudenzov dotazník). Odporúčané sú naopak rôzne dotazníky hodnotiace kvalitu života. V súvislosti s inkontinenciou je to I-QoL dotazník podľa Patricka a Wagnera (Huvar, 2003). Fyzikálne vyšetrenie Palpácia a perkusia.

 1. Epikrize - Slovník cizích slov Online-Slovník
 2. Zdravotnická dokumentace změny 2018, 2019, správné vedení
 3. epi- - ABZ.cz: slovník cizích slo
 4. Epi - Význam zkratky, obor Medicína ZKRATKY
 5. epika - význam slova Slovník cizích slo
 6. Epikrise - Slovník cizích slov Online-Slovník
 7. epikrize - slovník cizích slov onlin

Epikrise - Seznam Slovní

 1. Význam revizního lékaře při schvalování léčivých přípravků
 2. Vědci potvrzují existenci třetího oka
 3. Epika Slovník cizích slov - infoz
 4. Epikríza — O Epikrízác
 5. Epilace - Wikipedi
 6. Rakovina - Onkologická poradna - iDNES
 7. Lékařská onkologie pro překlad - Překlady / i-Translators

Elektronický slovník psychologických pojm

 1. Masaryk Universit
 2. (PDF) Stávající stav a doporučení k dalšímu rozvoji sítě
 3. Vypracované otázky vnitřní lékařství - Chorob
 4. WWW.CLK.CZ: Novinky v právních předpisech pro práci se ..
 5. Geriatrie, geriatrický pacient a praktický lékař
 6. Omezení spánku uLékaře
 • Velká solná poušť asie.
 • N57d30b.
 • Nicaragua jezero.
 • Video player android.
 • Herní klávesnice a myš.
 • Plazovy volejbal moskva 2019.
 • Levná vizážistka praha.
 • Kdy lze zjistit těhotenství testem.
 • Psi pana pavlova.
 • Mořský šnek wikipedie.
 • Focení v porodnici.
 • Vnější obchodní politika.
 • Recenze koncertu boba dylana.
 • My tři králové celý text.
 • Oulu finsko.
 • Pánské zimní bundy.
 • Exem na brade.
 • Kolagenová maska pod oči.
 • Film hankook.
 • Sekačka nesbírá trávu.
 • Postupné odkrývání obrázku.
 • Rolety den a noc prodejna praha.
 • Styko steam profile.
 • Posileni imunity dychacich cest.
 • Ropucha ukázkové druhy.
 • Audio pohádky werich.
 • Znaceni dveri.
 • Vermox kojení.
 • Y 3 shoes.
 • Jak se zbavit odvodneni tela.
 • Dakar 2019 start.
 • Prodam mazda 626.
 • Aperol špric koktejl cena.
 • Prodam modely tt.
 • Moskytiéra hamaka.
 • Sconto ramínka.
 • Časová osa ve wordu.
 • Je husa býložravec.
 • Chuťovky z mletého masa.
 • Spider man plakát.
 • Výpadek elektřiny orlová.