Home

Bojínek luční a psárka luční

Paní babajaga, psárka luční nyní kvete( duben-červen), bojínek luční kvete až v létě(červen-srpen).Navíc bojínek se rozpozná od ostatních podobných trav tím, že se jeho úzký lichoklas při ohnutí nedělí a u psárky se klásky dají snadno stáhnout proti směru růstu.U bojínku to není možné Ten se však odlišuje pozdější dobou kvetení, která se s psárkou téměř nepřekrývá. Bojínek luční má rovněž kratší osiny (0,3-2 mm), které vyrůstají z plevy, a květenství poněkud hrubé, které nelze mezi prsty jednoduše strhnout, což se nám u psárky podaří velice snadno Popis. Bojínek luční má přímé stéblo, někdy vystoupavé. Čepele jeho listů jsou lysé, ale drsné. Květenství je velmi kompaktní lichoklas válcovitého tvaru a šedozelené barvy. Bojínek se velmi často určuje podle typických listenů v květu, které ho také odlišují od podobné psárky luční - má plevy dole spolu nesrostlé a osinaté, pluchy dvě ale bez osin Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a pěstuje v řadě odrůd vhodných pro luční i pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v dočasných a trvalých jetelotravních porostech. Poskytuje kvalitní píci

Psárka a bojínek - Poradte

ALOPECURUS PRATENSIS L

Bojínek luční - Wikipedi

 1. Bojínek luční . ANAHITA. Anahita je hexaploidní odrůda pro pastevní využití. Růstový habitus polovzpřímený až střední. Doba metání raná až střední. Rychlost jarního růstu středně vysoká až vysoká. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká
 2. -traviny-kostřava luční-psárka luční-bojínek luční-srha říznačka-ovsík vyvýšený-byliny -divizna, kopretina, zvonek -keře - trnovník akát, růže šípková Prohlédnout obrázky: kostřava ovsík bojínek psárka srh
 3. Odnožování je extravaginální, bojínek luční zařazujeme mezi volně trsnaté trávy. V nadzemní části tvoří bojínek luční 3 typy výhonků: listové výhonky (případně velmi zkrácené stébelné výhonky), stébelné sterilní výhonky a stébelné fertilní výhonky (plodná stébla)
 4. Ideální luční seno pro domácí mazlíčky - hlodavce (králíčky, morčata). Toto seno je tzv. otava (2. seč). Neobsahuje klásky a laty, takže ho zvířátka snadněji konzumují. Někteří čumáčci mají raději otavu, jiní 1. seč. Oba typy dodáváme ve špičkové kvalitě
 5. Bojínek luční 22 % Erecta Festulolium 17 % Perun Kostřava luční 15 % Preval, Otava Psárka luční 5 % Rožnovská Psineček výběžkatý 5 % Václav Lipnice luční 10 % Balin, Liblue Jílek vytrvalý 18 % Roy Jetel luční 5 % Vltavín Jetel zvrhlý 3 % Aurora, Dawn Druh Podíl Odrůda Bojínek luční 25 % Erect
 6. Vhodná strava Semínka. dýňová, konopná, sezamová, lněná, slunečnicová, brukev řepka olejka, salátová semena. Travní semena. bojínek luční, jílek.

BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L

Bojínek luční Psárka luční zde trávy (např. psárka luční, jílek vytrvalý), rostou tu i luční byliny (např. jitrocel kopinatý). 1. Spoj správně rodové a druhové jméno lučních rostlin.5 • Smetánka rozkladitý Kohoutek prudký. psárka luční; Vytrvalá, hustě trsnatá tráva s přímým stéblem, více než půl metru vysoká. Roste na sušších loukách a mezích, i podél cest. Kvete od května do října. Klásky má přímé, žlutavě zelené, zploštělé. bojínek luční ? jílek vytrvalý.

Poznámky k aplikaci: V kukuřici: za sušších podmínek účinnost přípravku příznivě ovlivňuje mělké zapravení do půdy do hloubky 2-3 cm lehkými branami. V ozimých obilninách se přípravek aplikuje do 2 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Lze aplikovat také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, BBCH 13-21, tj Luční směs 5 - raná. Nosnou travou je zde srha, kterou doplňují hybridní a ostatní jílky a spolu s jetelovinami ji zkvalitňují a zchutňují. Je 3-5 letá. Doporučený výsev 40kg/1ha Luční směs 6 - polopozdní. V této směsi převládá bojínek luční a kostřava luční Nosnými druhy ve směsi jsou bojínek a kostřava luční. Na vlhčích stanovištích postupně převládne psárka luční. Výsevek: 31 kg/ha . Hodnocení Stupnice 1-9, kde 9 = nejlepší nebo nejvýraznější vytrvalá raná až středně raná luční směs. Jaký je rozdíl mezi Bojínkem a Psárkou luční??? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jaký je rozdíl mezi Bojínkem a Psárkou luční???. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata

Psárka luční. Latinský název: Alopecurus pratensis L. Stanoviště: Vlhké a výživné půdy. Lépe jí vyhovují těžší půdy, ale vyskytuje se také na rašelinných půdách. Bojínek luční. Latinský název: Phleum pratense L. Stanoviště: Louky, pastviny, meze, vlhčí, výživné a těžší půdy Bojínek luční je významný kulturní . pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a pěstuje v řadě odrůd vhodných pro luční i pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v dočasných a trvalých jetelotravních porostech. Poskytuje kvalitní píci Další informace: Psárka luční je cennou pícninou. Má vysokou výživnou hodnotu. Hodí se do směsí pro obnovu vlhčích luk. Při dostatku vláhy a živin vytlačuje ostatní druhy z porostu. V zahradnictví vzácně nachází uplatnění i její kultivar psárka luční. Alopecurus pratensis. psiarka lúčna | Meadow Foxtail. lipnicovité / Poaceae. Místa výskytu: Vyskytuje se na loukách, pastvninách, v příkopech

bojínek luční (Phleum pratense) - 1 jílek vytrvalý (Lolium perenne) - 3 kostřava červená (Festuca rubra) - 7 kostřava luční (Festuca pratensis) - 4 lipnice hajní (Poa nemoralis) - 1,5 psárka luční (Alopecurus pratensis) - 1,5 trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) - 1,5. -lipnice luční, ovsík vyvýšený, srha říznačka, psárka luční, bojínek luční, rákos obecný, bambusovníky. čeleď: Vstavačovité (Orchidaceae) - s oddenky nebo kořenovými hlízami - autotrofní rostliny, mykotrofní paraziti s endotrofní mykorrhizou - květy - přizpůsobeny k opylování hmyzem a pták Z mnoha druhů trav jsou to např. srha laločnatá, lipnice luční, bojínek luční, psárka luční, kostřava luční, pýr plazivý, jílek vytrvalý, tomka vonná, ovsík vyvýšený, metlička křivolaká aj. Travinami prorůstá jetel luční, jetel plazivý, vikev ptačí a nepřehlédnutelný vlčí bob mnoholistý

Bojínek luční PYL

Luční směsi nemusíme zavlažovat ani v době vzcházení semen, ovšem první rok až dva nebude osetá plocha vypadat pěkně a luční porost poprvé vykvete až ve druhém roce. Velice oceníme minimální nároky lučního porostu na sekání - bude stačit jednou až třikrát za rok. Můžeme ale i častěji - záleží jen na nás kostřava luční, bojínek luční) 2) Doplňkové - volně trsnaté (ovsík vyvýšený, trojštět žlutavý, kostřava. rákosovitá, lipnice bahenní, poháňka hřebenitá) - výběžkaté (psárka luční, kostřava červená, lipnice luční, sveřep. bezbranný, psineček výběžkatý,chrastice rákosovitá

létě (ovsík vyvýšený, trojštět žlutavý, bojínek luční, psárka luční) •) Dle délky stébel - Vysoké trávy - (ovsík vyvýšený) - Polovysoké trávy - (jílek mnohokvětý) - Nízké trávy - (lipnice luční psárka luční fordítása a cseh - magyar szótárban, a Glosbe ingyenes online szótárcsaládjában. Böngésszen milliónyi szót és kifejezést a világ minden nyelvén lipnice luční, psárka luční, kostřava červená, pýr plazivý extravaginální odnožování kostřava luční, metlice trsnatá, srha říznačka, bojínek luční, kostřava rákosovitá, lipnice bahenn bojínek hliznatý (Phleum nodosum) - 0,5 jílek vytrvalý (Lolium perenne) - 4 kostřava červená (Festuca rubra) - 12 kostřava ovčí (Festuca ovina) - 4 lipnice luční (Poa pratensis) - 4 poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) - 1,5 psárka luční (Alopecurus pratensis) - 1 psineček obrovský (Agrostis gigantea) - 0,

Traviny – Allergospol

Bojínek luční :: Herbář Mirda

• Plané : kostřava luční, psárka luční, bojínek luční, srha říznačka • Obiloviny (kulturní trávy): pšenice, ječmen, oves, žito, kukuřice • Trávy a obiloviny patří mezi jednoděložné rostliny! Cizopasníci trav a obilovin • rzi (rez travní rezavé skvrny na listech Psárka luční (Alopecurus pratensis) Třeslice prostřední (Briza media) Chrastice rákosovitá (Baldingera arundinacea) Ovsíř pýřitý (Avenastrum pubescens) Jílek vytrvalý (Lolium perenne) Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) Bojínek luční (Phleum pratense) Bika ladní (Luzula campestris) Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea.

Bojínek luční - Řešení pro zemědělstv

Arial Calibri Times New Roman Wingdings Výchozí návrh Lipnicovité Znaky Listy Květy Květy Plody Význam pšenice obecná žito seté ječmen setý oves setý kukuřice setá rýže setá proso seté cukrovník lékařský bambus obecný lipnice luční srha říznačka psárka luční bojínek luční pýr plazivý ječmen myší. Dg Phleum pratense - bojínek luční Dg Plantago major - jitrocel větší Poa pratensis s. lat. - lipnice luční P. trivialis - lipnice obecná Potentilla anserina - mochna husí Dg Prunella vulgaris - černohlávek obecný Ranunculus repens - pryskyřník plazivý Rumex obtusifolius - šťovík tupolist Contextual translation of bojínek from Czech into French. Examples translated by humans: phleum, fléole, phléole, demideuil, fléole noueuse, fléole des prés

IMUNO-ALERGO s.r.o., laboratoř klinické imunologie a alergologie RNDr. Dagmar Lukešová, tel. 318 620 742, e-mail: info@imuno-alergo.cz; adresa: Žežická 226. Kostřava luční. Kostřava rákosovitá. Lipnice luční a bahenní. Psárka luční. Srha laločnatá . JETELOVINY: Jetel luční 2n. Jetel luční 4n. Jetel plazivý. Jetel zvrhlý a alexandrijský. Vojtěška setá. Štírovník růžkatý . Dom bojínek hliznatý (Phleum nodosum) - 1,5 jílek vytrvalý (Lolium perenne) - 6 kostřava červená (Festuca rubra) - 12 kostřava ovčí (Festuca ovina) - 6 lipnice luční (Poa pratensis) - 6 poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) - 3,5 psárka luční (Alopecurus pratensis) - 1 psineček obrovský (Agrostis gigantea) - 0, Contextual translation of bojínek from Czech into Spanish. Examples translated by humans: phleum, fleo pequeño, timothygrass, fleo bulboso, phleum pratense

PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L

ovsík vyvýšený, trojštět žlutavý, psárka luční, bojínek luční, jílky, kostřava červená a luční, lipnice luční, obecná a smáčknutá, psineček bílý a obecný, ovsíř pýřitý, sveřep měkký a rolní, medyněk vlnatý, tomka vonná, smilka tuhá, srha laločnatá, poháňka hřebenitá a metlice trsnat Meyer a Coenen (2002) uvádějí, že chutnými jsou pro koně kostřava červená, kostřava rákosovitá, kříženci mezi jílkem vytrvalým a jílkem mnohokvětým a poháňkou, kdežto psárka luční, bojínek, srha, kostřava luční, druhy sveřepu a pýry nejsou oblíbeny Bojínek luční 18 Bojínek luční 23 Festulolium Felina/Hykor 20 Festulolium Psárka luční 20 Kostřava rákosovitá 10 25 kg/ha 31 kg/ha 26 kg/ha 26 kg/ha 23 kg/ha 25 kg/ha 28 kg/ha Luční směs dlouhodobá: Pro vlhčí podmínky s využitím na 8-10 let, ve směsi je zvýšené zastoupení vlhkomilných druhů..

Luční travní směsi Polopozdní až pozdní luční směs pro zemědělské použití k okamžitému odběru. Nosnými travními druhy jsou bojínek luční a kostřava luční. Doplňujícími druhy jsou mezirodový hybrid, jílek vytrvalý a jednoletý, kostřava červená, lipnice luční, jetel plazivý a luční Jetel luční - Trifolium pratense. Chybí: luční Bojínek luční - Herbář - Herbář - bylin, rostlin, sušených plodů, keřů a. Video je natočeno pro ty, kteří chtějí poznat krásu léčivých rostlin a použít jejich sílu pro své zdraví. Co je krásnějšího, než například luční květiny

Všechny informace o produktu Krmivo pro hlodavce JLP Product Seno luční s petrželí a heřmánkem15 l, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze JLP Product Seno luční s petrželí a heřmánkem15 l Jsou základem krmivové základny na orné půdě a využívají se na zelené krmení, výrobu sena, senáže a siláže. Jeteloviny představují skupinu pícnin z čeledi bobovitých rostlin, z nichž nejvýznamnější jsou jetel luční a vojtěška setá. Hospodářský význam: krmivářský a agronomický Vyber správný obrázek živočicha nebo rostliny. Všechny otázky. Předchozí otázka Další otázk Kompletní technická specifikace produktu JLP Product Seno luční s petrželí a heřmánkem15 l a další informace o produktu Psárka luční Nejvýznamnější a nejkvalitnější luční tráva v přirozených porostech Pomalý vývin -výnos až v 3-4 roce, vytrvalá a velmi konkurence schopná -vytváří téměř monokultury Nejranější ze všech trav -tam kde má v porostu převahu se tedy sklízí dříve Velmi otužilá a odoln

Luční a aromatické byliny. Snad žádné morčátko nepohrdne chutnou bylinkou a nejraději by tyto dobroty jedlo po kilech. Protože však bylinky obsahují často hodně vápníku, je vhodné jejich množství u dospělých mlsounů omezití omezit a předejít tak tvorbě ledvinových a močových kamenů B) podle způsobu hospodářského využití - a) základní (jílek mnohokvětý a vytrvalý, srha říznačka, bojínek luční, kostřava luční b) doplňkové- doplňují základní trávy (ovsík vyvýšený, psárka luční, lipnice luční) c) speciální- na nezemědělských porostech (jílek vytrvalý, lipnice luční, kostřava ovč Pokud máte vztah ke květinám a chcete si na některé krásné místo uchovat. Bojínek luční Kostřava přitvrdlá Jílek vytrvalý. Originální herbář na sušené květiny a rostliny. Herbář nabízíme ve formátu A(3Kč) či jiném, dle Vašeho přání. Květiny - luční , herbář k vymalování Křížovník - online křížovkářský slovník zcela zdarma nejen pro Váš počítač. Funguje dobře i na tabletu a mobilu. Pomůže s hledáním výrazu: rostlina luční

Psárka luční - Wikipedi

Bojínek luční - Výuková databáz

Studijní materiál Témata z pěstování rostlin k ústním závěrečným zkouškám, střední škol Pro druhové složení převládajících typů luk a pastvin je charakteristický výskyt jetele lučního, škardy dvouleté, kakostu lučního a chrpy luční. Op de meest voorkomende weidegronden en groenlandarealen zijn met name de plantensoorten rode klaver, streepzaad, ooievaarsbek en centaurie te vinden konkrétně jde o lipnici luČnÍ, kostŘavu Červenou, kostŘavu luČnÍ, bojÍnek luČnÍ, lipnici hajnÍ, psÁrka a jetel luČnÍ. F. Podzimní a jarní prodej brambor Zemědělské družstvo Partutovice připravilo pro podzimní prodej širokou nabídku bramborové sadby ve stupni B, omezeně A čeleď lipnicovité: pýr plazivý, bojínek luční, psárka luční, tomka vonná, lipnice luční, srha říznačka, rákos obecný čeleď orobincovité: orobinec úzkolistý čeleď okřehkovité: okřehek menší čeleďáronovité: ďáblík bahenní, puškvorec obecn Nosnými travami jsou bojínek luční a kostřava luční. Spodní patro tvoří lipnice luční a kostřava červená, které spolu s jetelem plazivým zajišťují úrodnost drnu a dostatečnou pastvu i v době letních přísušků.

Bojínek, lipnice a psárka: Divoce rostoucí trávy jsou

Level 7 - Poznávačka (BiO) A,B - Memrise

luční tráva lipnicovitá na 7 písmen: ježatka: správně: bojínek luční na 7 písmen: tymotka: správně: luční bylina na 4 písmena: bika: správně: luční květ na 9 písmen: kopretina: správně: krkavec luční na 5 písmen: toten: správně: luční porost na 5 písmen: jetel: správně: luční rostlina na 6 písmen: hrachor. luční trávy - bojínek luční, psárka luční, lipnice luční, srha laločnatá, jílek vytrvalý . stavba těla trávy - dutý stonek (stéblo), kolénko, úzký čárkovitý list, květenství. byliny - pampeliška lékařská, sedmikráska obecná, kopretina bílá, zvonek rozkladitý, jetel luční, jetel plazivý, kohoutek. Толкование Перевод. psárka luční. батлачик луговой Bojínek luční má rovněž kratší osiny (0,3-2 mm), které vyrůstají z plevy, a květenství poněkud hrubé, které nelze mezi prsty jednoduše strhnout, což se nám u psárky podaří velice snadn Nosnými druhy ve směsi jsou bojínek a kostřava luční. Na vlhčích stanovištích postupně převládne psárka luční. Cosmolit: Bavorská odrůda dávající velmi stabilní a vynikající výnosy píce. Je značně adaptabilní k podmínkách v různých regionech. Kříženci jílku s kostřavou luční a rákosovitou Zkušební stanice Hradec nad Svitavou Ing. Pavel Říha vedoucí zkušební stanice 56901 Hradec nad Svitavou 483 tel. 461 535 003 mob. 737 267 271 pavel riha@ukzuz cz Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělsk

Seno luční s bylinkami 15l JLPproductPPT - LIPNICOVITÉ PowerPoint Presentation - ID:3171325PPT - Luční traviny a rostliny PowerPoint PresentationTROJŠTĚT ŽLUTAVÝ (Trisetum flavescens (LPSINEČEK PSÍ (Agrostis canina LKOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber

Start studying Rostliny travních společenstev. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Obilniny Obilniny Lipnicovité (luční a plané) Květenství: Klas (1) Lichoklas (2) Lata (3) Trávy s květenstvím klas Trávy s květenstvím lichoklas Psárka luční Bojínek luční Tomka vonná Poháňka hřebenitá Lichoklas je hustý, zdánlivě 4-řadý a tvořený trojčetnými klásky bojínek luční, jílky, kostřavy, lipnice luční, metlice trsnatá, ovsík vyvýšený, poháňka hřebenitá, psárka luční, psineček tenký, srha laločnatá, trojštět žlutavý Heřmánkovité a brukvovité plevele, svízel přítula do 3 přeslenů, merlíky, laskavce, rdesna, vlčí mák Pardner® 22,5 EC 1,2 l postemergentn

 • Pečárka sněhobílá.
 • Pokovení hliníku.
 • Suché pastely v tužce.
 • Dominik simon instagram.
 • Doučování angličtiny praha 4.
 • Prius iii.
 • Dakar 2019 start.
 • Film hankook.
 • Modely aut policie čr.
 • A r i z o n a music.
 • Skype poor connection.
 • Prodej obchodního majetku a dph.
 • Epoxidová stěrka do koupelny.
 • Jihoafrická republika ambasáda.
 • Svatomartinské menu mladá boleslav.
 • Radnické schody.
 • Sazenice bylinek hornbach.
 • Trikolora česká.
 • Captain america winter soldier online cz.
 • Prodam modely tt.
 • Upc poruchy televizie.
 • Best gaming mouse 2018.
 • Vytvořte si vlastní kryt na mobil huawei.
 • Technika brno basketbal.
 • Nachlazeni v sestinedeli.
 • Poradna nejistota ve vztahu.
 • Naražený loket u dětí.
 • M4 airsoft díly.
 • Křovinořez husqvarna 128 r.
 • Nefunguje hlasové vyhledávání.
 • Citáty o rodině anglicky.
 • Kern wiki.
 • Fallout 4 cheaty.
 • Ms ve fotbale žen 2019.
 • Hodinky malé.
 • Jehličnany prodej.
 • Adobe photoshop cc download.
 • Folikul 25mm.
 • Dakar 2019 start.
 • Grog s vínem.
 • Patička emailu.