Home

Liliovité zástupci

LILIOVITÉ(Liliaceae)-rostou volně v přírodě a jsou pěstovány i jako okrasné-pouze byliny-listy-jednoduché-zásobní látky ukládají do podzemních orgánů-cibulí -květy-pravidlené,oboupohlavné,3-četné-plody-tobolky-tulipán,bobule-konvalinka-přes 5000 druhů,ve všech pásech,nejvíce se však vyskytují v tropecha subtropec Lilkovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu lilkotvaré (Solanales).Čeleď zahrnuje mnoho agrokulturně využívaných druhů, stejně jako druhů toxických.Je také významným zdrojem jídla, koření a látek využívaných ve farmacii, zejména alkaloidů.Některé druhy se také pěstují jako okrasné či nacházejí využití v genetickém a biotechnologickém. Liliovité - zástupci Přetahování V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší čeleď: Liliovité = Liliaceae. byliny s oddenky, cibulemi nebo hlízami; velké nebo malé 3-četné květy, hmyzosnubné; jednotlivé květy (tulipán) nebo květenství (konvalinka) střídavé listy; plod: tobolka, bobule; alkaloidy, glykosidy; zástupci: konvalinka vonná = Convallaria majalis; aloe = Aloe; ocún jesení = Colchicum autumnal Solanaceae - lilkovité. Čeleď lilkovitých zahrnuje jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé byliny, polokeře nebo keře. Listy jsou střídavé, bez palistů, jednoduché nebo složené

Liliovité rostliny - webzdarm

Liliovité rostliny jsou byliny - dřeviny. 2. Liliovité jsou jednoleté - vytrvalé. 3. Jejich zásobním orgánem je cibule - hlíza. 4. Stonek liliovitých je lodyha - stvol. 5. Žilnatina na listech je síťnatá - souběžná. 6. Květy liliovitých jsou jednopohlavné - oboupohlavné. 7. Květy jsou pravidelné - souměrné. 8 Amarylkovité (Amaryllidaceae) Obecné znaky: 1) Tato čeleď je velmi příbuzná čeledi liliovité. 2) Znaky 1 až 6 z čeledi liliovité platí i pro čeleď amarylkovité. 3) Semeník je spodní. 4) V naší republice rostou jen 3 druhy. Podrobnější komentář: 1) Někteří vědci dokonce řadí rostliny z čeledi amarylkovité pod rostliny liliovité Čeleď: Liliovité - byliny s čárkovitými listy a vytrvávajícím oddenkem, cibulí či hlízou a květy s jednotnou stavbou - květy jsou oboupohlavné - květní vzorec: P3+3 A3+3 G(3) - řada druhu obsahuje jedovaté alkaloidy - téměř všichni zástupci jsou cibuloviny - plodem je tobolka nebo bobul

Lilkovité - Wikipedi

zástupci: vlaštovičník větší, mák vlčí, mák setý. čeleď: BRUKVOVITÉ; 4 - četné, oboupohlavné květy, hroznovitá květenství, květní obaly rozlišené v kalich a korunu. 6 tyčinek (2 kratší, 4 delší) plod - šešule (řepka olejka), šešulka (oproti šešuli je kratší a širší), struk, nažk Zástupci této čeledi se vyskytují na celé zeměkouli, zvláště však v tropech a v mírných pásech. Do této skupiny patří řada okrasných rostlin, např.: Tulipán zahradní - pochází z Přední Asie, do Evropy se rozšířil přes Turecko v 16. století Title: LILIOVITÉ ROSTLINY Author: j Created Date: 6/15/2012 3:49:08 P Čeleď: Liliovité Základní charakteristika Vytrvalé byliny (přezimují pomocí cibule, oddenku, hlízy) Často jedovaté Souběžná či obloukovitá žilnatina 6ti četné květy, nerozlišené okvětí Plodem tobolka nebo bobule Význam Jako zelenina - česnek kuchyňský, cibule kuchyňská, pažitka, pór

Liliovité zápis-vytrvalé byliny -cibule, oddenky, hlízy - stonek: stvol-trojčetné květy sokvětím (jednotlivé) - plod: tobolka, bobule Zástupci: a) okrasné: tulipán zahradní lilie královská hyacint východní modřenec hroznat Různí zástupci skupiny tropanových alkaloidů se mezi sebou liší jednak přítomností dalších substituentů, zejména hydroxyskupin, karboxylových skupin nebo epoxyskupin, jednak esterifikací těchto skupin Zástupci: tulipán zahradní, lilie královská - pěstované okrasné. česnek kuchyňský, pažitka, cibule, pór - užitkové. konvalinka vonná, vraní oko čtyřlisté, ocún jesenní - plané. aloe, juka - pokojové. V kterém státě se pěstuje nejvíce tulipánů? Jaký kořen mají liliovité? Kolikačetné květy mají liliovité

čeleď: Liliovité (Liliaceae) byliny s oddenky, cibulemi nebo hlízami. velké nebo malé 3četné květy, hmyzosnubné. jednotlivé květy (tulipán) nebo květenství (konvalinka) střídavé listy. plod: tobolka, bobule. obsahují alkaloidy, glykosidy (jedovaté) zástupci: konvalinka vonná (Convallaria majalis) aloe (Aloe Liliovité (Liliaceae) byliny s podzemními cibulemi LISTY: jednoduché, střídavé nebo vpřeslenu, často jen v přízemní růžici KVĚTY: ⊕oboupohl. P 3+3 A 3+3 G (3) - jednotlivé nebo v okolících PLOD: tobolka ZÁSTUPCI: křivatec žlutý (Gagea lutea) lilie zlatohlavá (Lilium martagon) lilie bělostná (Lilium candidum Čeleď: liliovité (Liliaceae) Author: Galina Okénková Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Štěpánka Created Date: 7/16/2009 4:17:32 PM Document presentation forma

Liliovité - zástupci

 1. Apiaceae - miříkovité. Starší název - okoličnaté - vypovídá o tom, že rostliny z této čeledi mají květy uspořádány v okolících, častěji však složených okolících
 2. Liliovité (Liliaceae Juss. s. str.) je čeleď jednoděložných rostlin z řádu liliotvaré (Liliales).. Pojetí čeledi. Tento článek pojednává o čeledi liliovité v užším pojetí (Liliaceae s. str. [sensu stricto]).Některé starší taxonomické systémy prezentovaly čeleď v mnohem širším pojetí (Liliaceae s. l. [sensu lato]) a řadily do nich druhy mnoha dalších.
 3. MECHOROSTY (Bryophyta sensu lato) Mechorosty jsou výtrusné, stélkaté, většinou suchozemské rostliny. Nemají pravá pletiva, místo vodivých pletiv jsou pouze protáhlé vodivé buňky. Zástupci mechorostů jsou známy již z devonu (prvohory). U tohoto oddělení převládá gametofyt..
 4. liliovitÉ: znaky: vytrvalÉ byliny pŘeŽÍvajÍcÍ zimu vĚtŠinou pomocÍ cibulÍ. zÁstupci: cibule kuchyŇskÁ: cibule vznikla pŘemĚnou listŮ, stonek zakrnĚl - podpuČÍ.
 5. 2. Liliovité mají semeník svrchní, příkladem je tulipán. 3. Amarylkovité mají semeník spodní, příkladem je sněženka. 4. ocún (Colchicum sp.) 5. Tobolka je plodem suchým, pukavým. Vícesemennou tobolku složenou ze tří plodolistů má například ocún. Bobule je plodem dužnatým, bobuli má např. vraní oko. 6
 6. JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY Čeleď: Liliovité -Vytrvalé byliny (přezimují pomocí cibule, oddenku, hlízy)-často jedovaté-souběžná či obloukovitá žilnatina, 6ti četné květy, nerozlišené okvětí, plodem tobolka nebo bobule Zástupci: Zelenina - česnek kuchyňský, cibule kuchyňská, pažitka, pór, chřest Okrasné rostliny - tulipán zahradní, lilie bělostná, hyacint.

Materiály pro žáky Z Pažitka Zástupci (okrasné): lilie, tulipán, hyacint, modřenec Zástupci (plané): konvalinka vonná, ocún jesenní, vraní oko čtyřlisté Liliovité (Liliaceae) Liliovité (Liliaceae) Liliovité (Liliaceae) Liliovité (Liliaceae) Liliovité (Liliaceae) Liliovité (Liliaceae) Amarylkovité Vytrvalé byliny s cibulemi nebo oddenky Prezentace seznamuje žáky se zástupci jednoděložných rostlin řádů liliotvaré a žabníkotvaré Klíčová slova jednoděložné , liliotvaré , žabníkotvaré , liliovité , zástupci , SŠ , biologie , botanika , 1. roční Liliovité Vytrvalé byliny, často vytvá řejí cibule, kv ět má 6 okv ětních lístk ů. zelenina: česnek kuchy ňský, pórek, cibule, pažitka další zástupci: lilie, tulipán, hyacint, konvalinka, vraní oko čty řlisté Lipnicovité (trávy) Byliny s typicky čárkovitými listy. Stonek má podobu stébla s kolénky čeleď: Liliovité • byliny s oddenky, cibulemi nebo hlízami • velké nebo malé 3četné květy, hmyzosnubné • jednotlivé květy (tulipán) nebo květenství (konvalinka) • střídavé listy • plod: tobolka, bobule zástupci: o konvalinka vonná o aloe o ocún jesenní o kokořík mnohokvětý o křivatec žlut

-zástupci KÝCHAVICE LOBELOVA. velká rostlina rostoucí na horách(Tatry)bylina až 2m vysoká. ALOE . pokojová rostlina s léčivými účinky. má zdužnatělé listy. pochází z Kaé oblasti. OCÚN JESENÍ. jedovatá bylina. obsahuje kolchicin=jed. ASPIDISTRA. má řapíkaté dlouhé list Liliovité (Liliaceae Juss. s. str.) je čeleď jednoděložných rostlin z řádu liliotvaré (Liliales). Jedná se zpravidla o vytrvalé pozemní byliny, převážně s cibulemi, jsou jednodomé s oboupohlavnými květy. Mladé kmeny se v uzlinách snadno nelámou. Listy jsou nahloučeny na bázi, nebo nikoliv, jsou jednoduché, přisedlé nebo řapíkaté, střídavé (jen výjimečně. Liliovité - vytrvalé byliny, často vytvářející oddenky nebo cibule - listy mají čárkovité, jsou rozšířené v mírném a subtropickém pásu - květy jsou trojčetné, mají okvětí a jsou oboupohlavné - opylení hmyzem, plodem je bobule nebo tobolka Zástupci: konvalinka vonná křivatec žlutý tulipán zahradní lilie.

zástupci: liliovité, svtava čovité, lipnicovité, šáchorovité listy mají zpe řenou žilnatinu ko řen hlavní nezaniká zástupci: leknínovité, prysky řníkovité, bobovité, lískovité. Čeledi rostlin - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c

C) Hlevíky (Anthocerotophyta) - charakteristika, systém, fylogeneze a zástupci. Čeleď liliovité (Liliaceae) - charakteristika. D) Epitely, obecná charakteristika a třídění z hlediska funkčního. E) Stavba těla třídy Polychaeta. F) Evoluce dýchací soustavy strunatců. 14. A) Morfologie a anatomie listů (jehlic) jehličnanů Rádi Vám poradíme. Tel: +420 605 295 636 Po-Pá 8-18 hodi Liliovité + příbuzné druhy. Víš, čím vytrvávají v zemi? cibulemi. kořeny. oddenky - většinou byliny. Všechny možnosti jsou správné. - svazky . kořenů, oddenky, někdy . cibule. S pomocí obrázku se pokus charakterizovat květy (souměrnost, pohlavnost, typ květních obalů). - květy: - pravidelné - oboupohlavné.

Krytosemenné rostliny - Biomach, výpisky z biologi

lilkovité - Solanaceae Květena České republiky - plané

Hospodářsky využívaní zástupci cibule kuchyňská česnek kuchyňský pažitka pór. VY_32_INOVACE_540.notebook 2 June 29, 2012 6 17­22:40 LILIOVITÉ Další zástupci tulipán modřenec lilie konvalinka vraní oko Přesuň názvy k obrázkům vraní oko konvalinka lili Čeleď : Liliovité (=Liliceae) - byliny - listy: většinou čárkovité - odenek, hlíza nebo cibule - květy: různé, * P3 + 3 A3 + 3 6 (3), svrchní semeník - plod: tobolka nebo bobule - obsahují alkaloidy - zástupci: cibule kuchyňská, česnek kuchyňský - zelenina tulipány, lilie, kořenokvětka - okrasn

Liliovité (Liliaceae) - RV

Praktický průvodce mikrosvětem. Databáze organismů. Zde je uveden seznam všech v úlohách použitých organismů otázky pro opakování 7. ročník testy: 1. kruhoÚstÍ, paryby, ryby 2. obojŽivelnÍci, plazi 3. ptÁci 4. savci 5. stavba cÉvnatÝch rostlin, rŮst a vÝvi čeleď znaky čeledi zástupci čeledi Lipnicovité stonek - stéblo květenství - klas lata plod - obilka (suchý nepukavý) opylování - větrem pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice, proso, rýže (obilniny) psárka luční bojínek luční lipnice luční srha říznačka rákos obecný Liliovité 6 okvětních lístk Čeleď Liliaceae (liliovité) geofyty listy v přízemní růžici nebo na listnatých lodyhách žilnatina listu rovnoběžná květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické květní obaly nápadné ve dvou kruzích, nerozlišené tyčinky ve 2 kruzích, gyneceum cenokarpní, svrchní ze 3 plodolist

LILIOVITÉ • Vytvářejí cibule, oddenky nebo hlízy • Květy trojčetné oboupohlavné • Plod tobolka nebo bobule Zástupci : TULIPÁN ZAHRADNÍ, CIBULE, ČESNEK, PAŽITKA, PÓR, HYACINT, LILIE, KONVALINKA, ALOE, ASPARÁGUS, OCÚN JESENNÍ LIPNICOVITÉ • Duté stébla s kolénky • Květy v kláscích • Vytvářejí klas nebo lat 1. čeleď: liliovité Zástupci: česnek cibule (cibule), č. setý (česnek), č. pažitka, č. pór lilie zlatohlavá tulipán hyacint konvalinka vonná ocún jesenní vraní oko čtyřlisté 2. čeleď: amarylkovité Zástupci: sněženka podsněžník bledule jarní narcis 3. čeleď: kosatcovité Zástupci: kosatec (Iris) mečík (Gladiolus o zástupci: - Líska obecná - Habr obecný. 13. Čeleď: VRBOVITÉ o jednopohlavné květy, dvoudomé rostliny, bezobalné květy tvoří květenství - jehnědy, tobolka o zástupci: - vrba jíva - vrba bílá - vrba křehká - topol bílý. JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY. 1. Čeleď: LILIOVIT Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Čeledi krytosemenných rostlin - ZÁPIS (zapište vždy alespoň 4 zástupce) PRYSKYŘNÍKOVITÉ Charakteristika: vytrvalé byliny, které přežívají zimu díky.

Krytosemenné rostliny - maturitní otázka z biologie

Adresa: Základní škola Kolín II. Kmochova 943 Kolín II 280 02 Kolín 2. Kontakt: Email:info@2zskolin.cz Telefon:321 722 433- kancelář IČ: 4866363 Liliovité (Liliaceae) Zástupci (pestované) cesnek (alium) c. Cibule, c. Kuchynský, c. Pažitka ; Zástupci (okrasné) lilie, tulipán, hyacint, modrenec ; Zástupci (plané) konvalinka vonná, ocún jesenní, vraní oko ctyrlisté; 6 Liliovité (Liliaceae) Tulipán zahradní 7 Liliovité (Liliaceae) Vraní oko ctyrlisté 8 Liliovité.

Čeleď : Liliovité (=Liliceae) - byliny - listy: většinou čárkovité - odenek, hlíza nebo cibule - květy: různé, * P3 + 3 A3 + 3 6 (3), svrchní semeník - plod: tobolka nebo bobule - obsahují alkaloidy - zástupci: cibule kuchyňská, česnek kuchyňský - zelenina. tulipány, lilie, kořenokvětka - okrasn - významní zástupci - etologie živočichů. Orgánové soustavy jednotlivých skupin živočichů, rozdíly v orgánových soustavách, Biomy savců. tundra, tajga, lesy mírného pásma, stepi, savany, polopouště, pouště, tropické deštné lesy, moře, oceány EV. Ekosystémy - les (les v našem prostředí Liliovité 9.6. znaky - vytrvalé byliny - cibule, oddenky, hlízy. význam: okrasa, zdroj vitamínů a léčivých látek, výroba parfémů. Zástupci: okrasné - tulipán zahradní lilie královská. plané - konvalinka vonná (jed.) vraní oko čtyřlisté (jed.

Přírodopis 7. třída :: Bioge

 1. čeleď: LILIOVITÉ - většinou vytrvalé rostliny, přezimují cibulí, oddenkem nebo hlízou - květy jsou oboupohlavné, trojčetné, složené ze šesti okvětních lístků - plodem je tobolka nebo bobule Zástupci: zelenina: cibule kuchyňská, česnek kuchyňský, pažitka, pór okrasné rostliny: tulipán, modřenec, hyacint, lili
 2. Liliovité (Liliaceae) byliny s nápadnými květy - hmyzosnubné zástupci: lilie, tulipán, ocún, konvalinka, česnek (cibule, pažitka, pórek, česnek), hyacint Arekovité (Arecaceae) vývojově stará čeleď v tropech a subtropech, stromy, bohatá na květenství, kmen zakončen chocholem listů plod - bobule, peckovice, nažka.
 3. 15.6. - 19.6. Zdravím třídu 7.B, jsem velmi ráda, že jste zvládli a zvládáte domácí výuku. Chci všechny moc pochválit za spolupráci

Video: www.chara99.wz.c

Čeleď: liliovité (Liliaceae

Biologie člověka 32. Histologie - živočišné tkáně 33. Opěrná soustava (vnější stavba kosti, typy spojení kostí, osifikace, osová kostra, kostra končetin) 34. Myologie, přehled svalových skupin člověka (hladká, příčně pruhovaná, srdeční svalovina - anatomie, funkce, srovnání Oddělení: KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY 1. třída: DVOUDĚLOŽNÉ 1. řád: vavřínotvaré 1. čeleď: vavřínovité Zástupci: vavřín ušlechtilý - bobkový list skořicovník 2. řád: pepřovníkotvaré 1. čeleď: pepřovníkovité Zástupci: pepřovník černý 3. řád: leknínotvaré 1. čeleď: leknínovité žijí ve vodním.

Chřestovité (Asparagaceae Juss) je čeleď jednoděložných rostlin z řádu chřestotvaré (Asparagales). Ve starších taxonomických systémech byla čeleď řazena do řádu Liliales nebo byly zástupci čeledi řazeny do čeledi liliovité v širokém pojetí (Liliaceae s.l.).Podle systému APG III sem bylo přiřazeno větší množství dříve samostatných čeledí, a to: Agavaceae. Bukovité (Fagaceae) - většinou stromy, květy malé, jednopohlavné, opylované větrem. Plodem je nažka částečně (dub) nebo úplně ukrytá v dřevnaté číšce (stonkového původu). Listy střídavé, mají opadavé palisty; poskytují kvalitní dřevo. zástupci: buk lesní (Fagus), dub (Quercus) - dub letní, dub zimní, kaštanovník (Castanea Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky Okruhy témat otázek z biologie k bakalářským zkouškám (učitelské studium Bi-X, obor 1501R001 Biologie) V akademickém roce 2017/2018 dochází k aktualizaci otázek SZZ u okruhů Botanika - Systém nižších rostlin, Zoologie - Systém strunatců Obecná botanik

Lilie - podmanivá kráska letních dnů - Mineralfit

Přírodní látky/Chemie přírodních látek/Přehled přírodních

 1. Okruhy témat otázek z biologie k bakalářským zkouškám (učitelské studium Bi-X, obor 1501R001 Biologie) V akademickém roce 2014/2015 dochází k aktualizaci části Botanika - Systém nižších rostlin Obecná botanika Hierarchie výstavby rostlinného organismu
 2. Zástupci. Výskyt: Stavba těla. Zde se lze podrobněji rozepsat o vnější stavbě těla, podle čeho rostlinu poznáme - poznávací znaky -jaké jsou listy , květy, kořeny . Rozmnožování - nepohlavně - jak, pohlavně - pomocí hmyzu, větru, cizosprašná, samosprašná Zajímavosti. Nějaké obrázky (můžeš nalepit nebo.
 3. s vybranými zástupci jedovatých rostlin, vyskytujících se na území naší republiky a jejich použitím od nejstarších dob antiky až po dnešek. Je zde popsáno zneužití těchto rostlin k travičství a využití v lidovém léčitelství, homeopatii i moderní medicíně
 4. 1. čeleď: Liliovité (Liliaceae) byliny mají cibule nebo oddenky trojčetné květy Zástupci: zeleniny česnek cibule česnek kuchyňský česnek pažitka česnek pór chřest lékařský volně rostoucí konvalinka vonná: jedovatá lilie zlatohlávek: chráněná ocún jesenní: alkaloid kolchicin (mitotický jed) vraní oko čtyřlisté.
 5. ulé kapitoly: Miříkovité, hluchavkovité, lilkovité . Učebnice : Hvězdnicovité str.: 104-10

ELU

 1. ální květy - plodem tobolka nebo bobule - listy jednoduché nedělené zástupci: tulipán obecný, bledule jarní, konvalinka vonná, chřest lékařský, lilie zlatoklan
 2. Někteří zástupci rodu paprika se používají jako plodová zelenina, jiné jako koření nebo lék. Pálivá forma papriky se označuje jako chilli paprička, nepálivá jako kapie. Bio zelený chřest Favols (110g) V některých starších taxonomických systémech byl řazen do čeledi liliovité v širším pojetí (Liliaceae s.l.)
 3. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky Okruhy témat otázek z biologie k bakalářským zkouškám (učitelské studium Bi-X, obor 1501R001 Biologie) V akademickém roce 2016/2017 dochází k aktualizaci části Zoologie - Systém strunatců Obecná botanika Hierarchie výstavby rostlinného organismu
 4. Liliovité, lipnicovité, vstavačovité Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace , registrovaným pod názvem Škola na míru našim dětem a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.221
PŘÍRODA

Liliovité rostliny vytvářejí cibule, oddenky nebo hlízy. Oboupohlavné květy mají 6 okvětních lístků. Plodem je tobolka nebo bobule. Zástupci jsou: česnek kuchyňský, konvalinka vonná, pažitka, atd. Doplň v následujících větách chybějící slova, nápovědou je vždy první písmeno Convallariaceae - konvalinkovité (liliovité) Dále existují tzv. přechodné typy, u kterých jsou vytrvalé listy zčásti jehlicovité, zčásti šupinovité. Zástupci čeledi obsahují terpenoidy, tropony, lignany, biflavony aj.. Systém rodů a druhů i Seznam rod Liliovité o vytrvalé rostliny - cibule, oddenky nebo hlízy o oboupohlavné kv ěty - šest okv ětních lístk ů o plodem je tobolka nebo bobule o využívají se jako zelenina nebo se vysazují pro okrasu o tulipán , lilie - chrán ěná rostlina, cibule - zdužnat ělé spodn - zástupci: vrba (vzpřímené jehnědy), topol (převislé jehnědy) Liliovité - výskyt: listnaté lesy, vlhké louky - význam: obsahují alkaloidy, léčivé účinky (antibakteriální) - kořen: oddenek, cibule, hlíza - květ: oboupohlavný, nerozlišený květní obal na kalich a korunu - květenství: hroznovitá, svrchní semení Čeleď liliovité (Liliaceae) - charakteristika. Čeleď miříkovité (Apiaceae, Daucaceae) - charakteristika. Charakteristika skupiny Mammalia, naši zástupci. Evoluce skupiny Synapsida a vývoj skupiny Mammalia. Evoluce tělního pokryvu strunatců. Evoluce kosterní soustavy obratlovců (1): exo- a endoskelet, obratle, žebra.

 • Chuck norris manzelka.
 • Cpa halo 11 připojení k pc.
 • Merge png.
 • Halle berry filmy a televizní pořady.
 • Prodam honda pilot.
 • Iphone bluetooth ignore reset.
 • Fallout 4 cheaty.
 • 308 win energie.
 • Kdy jet na zanzibar.
 • Výkup železa cena praha.
 • Lecce fc.
 • Jay z empire state of mind.
 • Mladé vinařství.
 • Nanolash notino.
 • Winx layla boyfriend.
 • Bohemian rhapsody film.
 • Kouřili jste v těhotenství.
 • Whatsapp dual sim.
 • Fractura capituli radii.
 • Tesa lepící pásky.
 • Father's day.
 • Silnice 10.
 • Nette lazylink.
 • Fukushima tsunami.
 • Jak obarvit peří.
 • Puchýřky na stehnech.
 • Nasazovaci bile zuby.
 • Nejlepsi zaloznici fifa 19.
 • Stormtrooper wiki.
 • Jak zjistit systém domů.
 • Mamba zelená protijed.
 • Chci zhubnout 20 kg.
 • Svatba v okolí pardubic.
 • Fantasy filmy 2010.
 • Mamba zelená protijed.
 • Svatba na valašsku.
 • Odstranění jizev po akné.
 • Matt smith instagram.
 • Povlak na jazyku po antibiotikach.
 • Levis mikina.
 • Tvoříme s dětmi ze dřeva.